Een wegmarkering laten aanbrengen

Een goede wegmarkering is belangrijk voor de veiligheid op de weg
Het is een vereiste dat een wegmarkering bij weer of geen weer altijd goed zichtbaar moet blijven. Een goede wegmarkering zorgt voor de veiligheid van de weggebruikers en wegwerkers. Ook zal bij een goede wegmarkering de doorstroom van het verkeer beter verlopen. Wegmarkeringen aanbrengen moeten worden gedaan door een specialist, omdat hij weet welke markeringen moeten worden toegepast en welk materiaal ervoor gebuikt moet worden. De specialist zal adviseren bij wegenbouwers, bedrijven en wegbeheerders over de materiaalkeuze. Ze brengen de markeringen aan en zorgen ook tijdens het aanbrengen voor de veiligheid. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn, moeten de markeringen ook weer op een vakkundige manier verwijderd worden. Tijdelijke wegmarkeringen of blijvende voor de wegen, sportcomplex, vliegvelden, bedrijfs- of parkeerterreinen, er is altijd een advies mogelijk. Wanneer er een advies wordt uitgebracht voor het plaatsen van markeringen zal altijd worden gekeken naar de functionaliteit, het budget en de duurzaamheid.

Wegmarkeringen
Wegmarkeringen zijn belangrijk. Het is het geheel aan tekens die op de weg staan, waardoor het verkeer, door de visuele informatie, veilig kan rijden. Op de eerste plaats moet ervoor gezorgd worden dat de wegen een goede conditie hebben. De wegverharding, die aangebracht is, moet ervoor zorgen dat het verkeer veilig van A naar B kan rijden. Wanneer er kuilen in de weg zijn, zullen die voor de veiligheid gerepareerd moeten worden. Wanneer er op zo’n plek wegwerkers aan het werk gaan, moet het passerend verkeer veilig worden omgeleid. Daarvoor zal dan een goede wegmarkering moeten worden aangebracht. De wegmarkeringen die worden gebruikt omvatten meer dan het aanbrengen van strepen, pijlen, doorgetrokken en onderbroken lijnen en haaientanden. Voor het aanbrengen van lijnen en andere markeringen worden op de weg de witte kleur gebruikt. In enkele landen wordt ook geel en wit samen toegepast. In Nederland worden de witte wegmarkeringen weggespoten of weg gestraald, wanneer er andere tijdelijke lijnen moeten worden geplaatst. Ze worden tijdens een bepaalde tijdsperiode door de werkzaamheden verlegd. Voor de tijdelijke rijstroken worden gele markeringsstrepen gebruikt. Nederland onderwerpt zich aan strikte regels die gevolgd worden op de autosnelwegen. De verkeerstekens staan vermeld in het reglement verkeersregels en verkeerstekens in artikel 76-81.

Er worden ook op bepaalde delen van het wegdek een wit kruis in een rechthoek aangebracht. Zo’n markering kan aangeven dat je er niet mag parkeren bij een uitrit of dat je er niet mag stoppen. Je zou dan het kruisend verkeer kunnen hinderen. Ook wordt het gebruikt bij een spoorwegovergang. Je moet niet op het kruis gaan staan met je auto als er een trein in aantocht is.

Markeringen aan de oppervlakte
Voor het aanbrengen van markeringen aan de oppervlakte, zoals op een autobaan worden verschillende materialen gebruikt.
Op de eerste plaats wordt wegenverf gebruikt met of zonder glasparels. Voor fietspaden wordt een speciale coating toegepast. Thermoplasten worden aangebracht door het materiaal te verhitten tot 150 — 190 graden Celsius. Daarbij wordt de thermoplast zacht. Ook wordt een tape, (een voorgevormde markering) toegepast of een koude kunststof. Om het geheel nog beter zichtbaar te maken, worden er bij bepaalde overgangen leds en kattenogen gebruikt. Ze lichten op, dus is de overgang, die gezien moet worden, nog beter zichtbaar.