Hoe goedkoop is een goedkope autoverzekering echt?

De premie van een autoverzekering kan op tal van verschillende manieren worden beïnvloed. In eerste instantie zal je bijvoorbeeld opmerken dat je door het verhogen van het eigen risico reeds een behoorlijk deel van de periodieke verzekeringspremie kan schrappen. Daarnaast is veel ook afhankelijk van bijvoorbeeld het soort auto waarover je beschikt en ook je eigen schadeverleden als bestuurder zal een niet onaanzienlijke impact hebben op de premie die je voor jouw autoverzekering moet betalen. Dit alles zorgt ervoor dat veel mensen zich de vraag stellen hoe goedkoop een goedkope autoverzekering nu in de praktijk precies kan zijn. Is dat ook een vraag waar jij mee in je hoofd zit? Ontdek dan het antwoord hier op deze pagina!

             Wat is de meest goedkope autoverzekering op de markt?

Het begrip “goedkope autoverzekering” kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. In eerste instantie kan dit begrip verwijzen naar de meest goedkope autoverzekering die op de markt is terug te vinden. Is dat jouw intentie? In dat geval zal je daarvoor aangewezen zijn op de autoverzekering waar een wettelijke verplichting voor geldt. Het betreft hier de zogenaamde WA-verzekering. Kenmerkend voor dit type van autoverzekering is dat ze enkel en alleen schade verzekerd die wordt veroorzaakt aan derden. Dit betekent dat je door het afsluiten van zo’n goedkope autoverzekering toch altijd een bepaald risico loopt. Is er namelijk sprake van (ernstige) schade aan je eigen voertuig? Dan zal je die kosten zelf moeten betalen.

Een tweede manier waarop het begrip “goedkope autoverzekering” kan worden geïnterpreteerd heeft betrekking tot het kunnen bekomen van een zo laag mogelijke verzekeringspremie voor de autoverzekering van jouw keuze. In principe kan er bij elk type van autoverzekering een besparing worden gerealiseerd. Hiervoor kan je rekening houden met verschillende tips. Het gaat hierbij dan concreet om onder meer de volgende:

  1. Vergelijk altijd de autoverzekeringen bij verschillende verzekeraars;
  2. Bekijk of je het eigen risico niet beter kan laten aanpassen;
  3. Voorkom het afsluiten van overbodige dekkingen;

Hoe dan ook is er dus altijd een mogelijkheid om de kostprijs van je autoverzekering te drukken. In welke mate je echt kan toewerken naar een goedkope autoverzekering is echter ook afhankelijk van bijvoorbeeld je eigen schadeverleden als bestuurder evenals van de specificaties van het voertuig dat je wenst te laten verzekeren.

             Welke invloed heeft het eigen risico op je autoverzekering?

Wil jij met zekerheid een goedkope autoverzekering kunnen afsluiten? Dan zal je in de praktijk altijd de nodige aandacht willen besteden aan het eigen risico dat er op de autoverzekering van je keuze van toepassing is. Dat eigen risico is bepalend voor het bedrag dat je bij een eventueel schadegeval zelf dient te betalen. Op het eerste zicht lijkt het alleen maar in jouw voordeel te zijn om een zo laag mogelijk eigen risico te bedingen voor de autoverzekering die je wenst af te sluiten. Toch is dat niet helemaal waar. Een (erg) laag eigen risico zorgt er namelijk voor dat de verzekeringspremie aanzienlijk de hoogte in kan worden gestuwd.

Bovenstaande betekent dat je er steeds goed aan doet om voor het afsluiten van een goedkope autoverzekering na te gaan in welke mate je het eigen risico kan verhogen. Dit heeft wel als gevolg dat je bij een schadegeval meer geld uit eigen zak zal moeten betalen vooraleer de verzekeraar tussenkomst zal willen verlenen. Dit is uiteraard eveneens iets waar je rekening mee zal willen houden. Je moet immers dit bedrag bij een schadegeval wel gewoon kunnen ophoesten. In ieder geval, bespreek zeker altijd even met je verzekeraar over welke mogelijkheden je beschikt om je eigen risico eventueel aan te kunnen passen.

             Welke impact heeft het type voertuig op je verzekeringspremie?

Ook het soort auto die je graag wil laten verzekeren is van invloed op de hoogte van de verzekeringspremie die moet worden betaald. Een auto die beschikt over een sterk vermogen is bijvoorbeeld in de praktijk altijd aanzienlijk duurder om te verzekeren in vergelijking met een auto die wat minder vermogen heeft. Daarbij moet er natuurlijk ook rekening worden gehouden met de mate waarin een auto milieuvriendelijk is. Milieuvriendelijke voertuigen zijn altijd voordeliger te verzekeren dan auto’s die nog steeds erg vervuilend zijn. Ook dit is dan ook zeker een factor waar je rekening mee zal willen houden.

Naast bovenstaande moet er ook altijd worden gekeken naar het soort auto. Wat dit betreft maken we bijvoorbeeld een onderscheid tussen enerzijds een coupé en anderzijds een cabrio. Bij deze laatste voertuigen liggen de kosten van de autoverzekering altijd hoger. Dit is het gevolg van het feit dat de lichamelijke letsels tijdens een ongeval bij rijden met open dak natuurlijk aanzienlijk zwaarder kunnen uitvallen dan wanneer er sprake is van een coupé. De meest goedkope autoverzekering afsluiten is dus in de praktijk net wat minder eenvoudig wanneer je ervoor hebt gekozen om een cabrio aan te kopen.

             Welke impact heeft je schadeverleden?

Last but not least moet het gezegd dat een echt goedkope autoverzekering afsluiten enkel en alleen mogelijk is op het ogenblik dat je over een net schadeverleden beschikt. Voor heel wat mensen geldt dat ze door de jaren heen betrokken zijn geraakt bij één of meerdere ongevallen waarbij ze zelf verantwoordelijk waren voor de schade. In dat geval wordt dit altijd geregistreerd door de verzekeraar waardoor je verzekeringspremie behoorlijk duurder kan gaan uitvallen. Het hoeft niet gezegd dat het afsluiten van een echt goedkope autoverzekering op deze manier een behoorlijk stuk lastiger kan worden.

Het schadeverleden bij je auto verzekeren oefent dus een niet onbelangrijke invloed uit op het al dan niet eenvoudig kunnen afsluiten van een goedkope autoverzekering. Het is mede omwille van deze reden dat het aan jongeren eigenlijk niet meer wordt aangeraden om eerst gedurende ettelijke jaren onder de autoverzekering van één van de ouders te rijden. Dit omwille van het feit dat je dan uiteraard niet zelf schadevrije jaren opbouwt. Wil je dus ook als jongere verzekerd zijn van een echt goedkope autoverzekering? Dan is zo snel mogelijk schadevrije jaren beginnen opbouwen dus in de praktijk altijd een absolute must.